T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

HASANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı : Canan BARUTCU
Doğum Yeri ve Tarihi : Dörtyol/1978
Kurumu- Birimi : Osmaniye Defterdarlığı/Hasanbeyli Malmüd.
Görevi-Unvanı : Malmüdürü
Medeni Durumu

:

Bekar
Eğitim Durumu   Lisans
Ortaokul : Demirçelik Ortaokulu
Lise : Demirçelik Lisesi
Yüksekokul : Osmaniye M.Y.O
Katıldığı Eğitimler : Eskişehir Maliye Kursu,
Nüfusu 25000 Altı Muhasebe Yetkilisi,
Müdür Yardımcılığı Eğitimi,
Muhasebe Yetkilisi Eğitimi,
Müdürlük Eğitimi,