T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

HASANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı : Seydi Vakkas KARA
Doğum Yeri ve Tarihi : Araban - 1970
Kurumu- Birimi : Maliye Bakanlığı / Osmaniye Defterdarlığı
Görevi-Unvanı : Hasanbeyli Malmüdürü V. Müdür Yrd.
Medeni Durumu

:

Evli ve 3 Çocuk Babasıdır
Eğitim Durumu    
Ortaokul :  
Lise :  
Yüksekokul : Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Katıldığı Eğitimler :
  1. 2003-2004 Eskişehir Mesleki Eğitim Kursu
  2. 2013 Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi