T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı : Yıldız ATLI
Doğum Yeri ve Tarihi : İskenderun/1968
Kurumu- Birimi : Osmaniye Defterdarlığı/Kadirli Malmüdürlüğü
Görevi-Unvanı : Malmüdürü V./Saymanlık Müdür Yrd.
Medeni Durumu

:

Bekar
TLF :  
Fax : 0 328 718 1011
Eğitim Durumu    
Ortaokul :  
Lise :  
Yüksekokul : Anadolu Üni.İşletme Fakültesi-İşletme Bölümü
Katıldığı Eğitimler : Mesleki Eğitim Kursu

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı :  
Doğum Yeri ve Tarihi :  
Kurumu- Birimi :  
Görevi-Unvanı :  
Medeni Durumu

:

 
Eğitim Durumu    
Ortaokul :  
Lise :  
Yüksekokul :  
Katıldığı Eğitimler : -