T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı : Adem BAKACAK
Doğum Yeri ve Tarihi : Andırın - 1978
Kurumu- Birimi : Maliye Bakanlığı / Osmaniye Defterdarlığı
Görevi-Unvanı : Kadirli Malmüdürü
Medeni Durumu

:

Evli
Eğitim Durumu   Lisans
Ortaokul :  
Lise :  
Yüksekokul : Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Katıldığı Eğitimler : Mesleki Eğitim Kursu
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi

Kişisel Bilgiler    
Adı Soyadı :  
Doğum Yeri ve Tarihi :  
Kurumu- Birimi :  
Görevi-Unvanı :  
Medeni Durumu

:

 
Eğitim Durumu    
Ortaokul :  
Lise :  
Yüksekokul :  
Katıldığı Eğitimler : -